Aktuellt
Voicelife är talstudion med fokus på textens innehåll och röstens konstart.


 

Innehåll

 

Ljudbok, talbok mp3filer? Vad är vad? Daisyteknik? Några definitioner i korthet.

Ljudbok är det övergripande namnet för inlästa böcker. Ofta avses CDböcker brända på skivor med omslag och emballage ute till försäljning i bokhandeln. Kassettböcker är ett äldre ljudboksformat som knappt produceras längre.

Talbok är en inläst bok som inte säljs på den kommersiella marknaden. Den statliga myndigheten Talboks- och Punktskriftsbiblioteket är en stor producent av talböcker, vilka är avsedda för personer med läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder.

mp3bok är en inläst bok Du kan ladda ned direkt i Din dator, från bokhandeln eller bibliotek. mp3filer kan Voicelife leverera direkt till Din dator eller lägga på en CDskiva.

E-bok är en digital textbok som inte är inläst. E-böcker likväl som tryckta böcker går förstås att läsa in och göra till exempelvis mp3bok, CDbok eller talbok.

Daisyteknik är ett digitalt inspelningsformat som kan användas till ljudböcker. Det är vanligt förekommande i talböcker. Fördelarna är att man lätt kan förflytta sig i den inspelade boken genom att rubriker, underrubriker, sidor är sökbara och genom att man kan skapa egna bokmärken under lyssning. Dessutom ryms en normallång bok på en enda CDskiva. Nackdelen är att det behövs någon av marknadens särskilda Daisyspelare för att kunna lyssna. Voicelife har lång erfarenhet av Daisyteknik.

Voicelife arbetar med alla ovan nämnda format, med undantag av kassettbok.